Historia

Historia

Kun Porin Prikaati kotiutui Säkylään elokuussa 1963, niin jo saman vuoden lokakuussa lausuttiin Huovinretki ry:n perustamissanat. Hankkeen alullepanijana toimi varuskunnan päällikkö everstiluutnantti Kalevi Kuusela. Hänen kutsumansa kokous 8. lokakuuta 1963 perusti Säkylän ja Köyliön polku- ja laturetkitoimikunnan. Kuusela valittiin myös järjestön ensimmäiseksi puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Sirpa Salmela. Vastaperustettu toimikunta ei turhia aikaillut, vaan järjesti ensimmäisen polkuretken kaksipäiväisenä 26.10 - 27.10.1963.

Toiminta kasvoi muutamassa vuodessa niin suureksi, että katsottiin parhaaksi rekisteröidä latu- ja polkuretkitoimikunta. Tällöin nimeksi tuli Huovinretki ry ja kotipaikaksi Säkylä. Rekisteröinti vahvistettiin 4. toukokuuta 1968.

Melko aikaisessa vaiheessa haettiin toiminnalle laajempaa kannatuspohjaa kutsumalla mukaan kuusi ympäristökuntaa Säkylän ja Köyliön lisäksi. Mukaan tulivat Alastaro, Eura, Oripää, Pöytyä, Vampula ja Yläne. Näiden kuntien edustajista koostuva yhdistyksen hallitus on tuloksellisesti toiminut jo 40 vuotta. Tänä aikana Huovinretki on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen suurimpana kuntoliikuttajana.

Neljän vuosikymmenen aikana on Huovinretkille osallistunut 163 534 liikkujaa. Laturetkille 89 675, polkuretkille 54 964 sekä pyöräretkille 18 895. Parhaimmillaan yksittäiselle retkelle on osallistujia ollut 106:sta kunnasta. Kuljettua matkaa on eri retkillä kertynyt yhteensä noin 4 051 400 kilometriä.

Suomen Ladun leiripäivät Huovinretki järjesti Säkylässä kesällä 1977. Jo sitä ennen oli jäsenistö osallistunut vuosittain muualla järjestettyihin leiripäiville. Jäsenmäärään verrattuna Huovinretkeläiset ovat olleet aivan kärkipäässä monena kesänä. Huippu on kesältä 1993, jolloin leiripäivillä oltiin mukana 70 henkilön voimin.

1990-luvulla voimistettiin merkittävästi omaan jäsenistöön kohdistuvaa toimintaa. Tällöin varsinkin retkeilyjaoston aktiiviset puuhahenkilöt ryhtyivät järjestämään lähiympäristöön kohdistuvia retkiä. Samaan aikaan alettiin järjestää myös eri vuodenaikojen patikkamatkoja eri puolille Lappia. Ensimmäinen oma ruskaretki tunturi-Lappiin tehtiin syksyllä 1994. Uudelle vuosituhannelle tultaessa on toiminnasta tullut jo vankka perinne järjestön vuosittaisessa ohjelmassa.


logokuva